Suomen Setlementtiliitto ry

  • -

Suomen Setlementtiliitto ry

Tags : 

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 40 paikallista setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.

Monipuolista toimintaa turvallisen ja terveen kasvun tueksi
Lapsi- ja nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö. Avoimeen toimintaan jokainen voi tulla omana itsenään viettämään aikaa yhdessä, harrastamaan tai vain rauhoittumaan ja juttelemaan luotettavan aikuisen kanssa.  Ennaltaehkäisevällä nuorisotyöllä tuetaan turvallista ja terveellistä kasvua nuoren omista tarpeista käsin. Erityisnuorisotyön työmuodot ja osaavat, moniammatilliset työntekijät auttavat silloin, kun nuoren omat voimavarat ovat vähissä ja tarvitaan pitkäjänteisempää ja yksilöllisempää tukea.

Jokainen on arvokas ja osaava
Setlementtityö edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Arvomme ovat:
• Rohkeus ja luottamus
• Paikallisuus ja yhteisöllisyys
• Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Tule mukaan toimintaan!

Lisätietoja: www.setlementti.fi
Silja Havu, Lapsi- ja nuorisotyö, silja.havu@setlementti.fi