Pinskut

  • -

Pinskut

Tags : 

Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry  eli Pinskut on valtakunnallinen lasten, nuorten ja aikuisten kasvatusjärjestö. Pinskutoiminta on aatteellista toimintaa lasten kanssa ja lasten parhaaksi. Järjestön toimintamuotoihin kuuluu leirit, kerhot, tapahtumat, kansainvälinen yhteistyö ja koulutukset. Pinskutoiminta perustuu tasavertaiselle ja molemminpuoliselle kunnioitukselle sekä vahvaan ja turvalliseen yhteisöön, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti. Pinskuarvoihin kuuluvat vapaus, tasa-arvo, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, vastuullisuus, rehellisyys, maailmanrauha, luonnon-ja ympäristönsuojelu sekä työn kunnioittaminen.

Pinskutoiminnassa lapsen kuuleminen ja osallisuus ovat toiminnan keskiössä. Aikuinen ohjaaja on turvallinen kumppani, joka ohjaa lapsen kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen lapsen oma persoonallinen identiteetti huomioiden. Pioneeritoiminnan kasvatuksellinen päämäärä onkin kasvattaa lapsesta persoonallinen, tasapainoinen, oma-aloitteinen, luova, kriittinen, empaattinen ja yhteistyötaitoinen pioneeri, joka toimii eettisten ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta niin yksityisessä, paikallisessa kuin globaalissa elinpiirissään.

Tule mukaan toimintaan!