Nuori kirkko ry

  • -

Nuori kirkko ry

Tags : 

Jotta lapsen ja nuoren ääni kuuluisi paremmin

Nuori kirkko ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. Kohderyhmämme ovat 0-29  – vuotiaat lapset ja nuoret. Järjestö järjestää erilaista toimintaa ja koulutusta myös kohderyhmän ikäisten kanssa työskenteleville.

Järjestö syntyi kun Seurakuntien Lapsityön Keskus, PTK – poikien ja tyttöjen keskus ja Nuorten Keskus yhdistyivät vuoden 2017 alussa Nuori Kirkko ry:ksi.

Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen. Uuden järjestön uskotaan vahvistavan lapsen ja nuoren äänen ja tarpeiden kuulemista seurakuntien toiminnassa. Yhdistyminen turvaa myös jatkossa palvelu- ja kehittämistyön sekä taloudellisen toimintakyvyn. Lisäksi järjestön vaikuttamistyö sai lisää painoarvoa eri verkostoissa.